Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

O firmie

 

Energobaltic jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością powstałą 10 września 1997 roku. 11 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011924. Spółka należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic. LOTOS Petrobaltic S.A. jest właścicielem 100% udziałów w kapitale podstawowym Spółki.

 

Firma prowadzi swoją działalność produkcyjną i handlową na podstawie koncesji wydanych w 2002 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Są to koncesje na:

  • przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej,
  • wytwarzanie ciepła,
  • wytwarzanie energii elektrycznej,
  • wytwarzanie paliw ciekłych.

 

Podstawowym obszarem działalności Energobaltic Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż LPG (mieszanina gazów propan-butan), kondensatu gazu naturalnego (KGN) oraz energii elektrycznej i energii cieplnej. Wymienione produkty powstają w procesie zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim w morskiej kopalni ropy.

 

Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło trafia na rynek lokalny, do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Energia elektryczna jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu. Produkty gazowe, LPG i KGN, są sprzedawane na podstawie umów zawartych z Grupą LOTOS S.A.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close