Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

Technologia

 

Energobaltic Sp. z o.o. jest unikalnym zakładem w skali Polski, a nawet Europy. Wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej z dna Morza Bałtyckiego z Morskiej Kopalni Ropy „Baltic Beta” należącej do LOTOS Petrobaltic S.A.

 

Po osuszeniu i sprężeniu, gaz w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, dostarczany jest podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu znajdującej się na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg ma 82,5 km długości a średnica jego wynosi 115 mm. Ciśnienie płynącego w nim gazu dochodzi do 13 MPa.

 

Proces produkcyjny w Energobaltic jest dwuetapowy. W pierwszym z gazu dostarczonego z platformy następuje separacja frakcji ciężkich węglowodorów, rezultatem czego jest uzyskanie gazu ciekłego propan-butan (LPG), kondensatu gazu naturalnego (KGN) oraz gazu suchego.
W drugim etapie gaz suchy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

 

Elektrociepłownia Władysławowo została wyposażona w dwa turbozespoły gazowe, każdy współpracujący w kogeneracji z kotłem odzysknicowym. Turbozespoły gazowe mogą wytwarzać w skojarzeniu energię elektryczną oraz cieplną o łącznej mocy odpowiednio 11 MWe i 17,7 MWt.

 

Dwa kotły odzysknicowe, o mocy nominalnej 8,8 MWt każdy, wykorzystują gorące spaliny z turbin gazowych do podgrzania wody w obiegu pierwotnym.

 

Ponadto, w przypadku postojów technologicznych platformy lub przestojów remontowych turbozespołów gazowych, energia cieplna może być produkowana przez trzy kotły wodne pomocniczo-szczytowe, każdy o nominalnej mocy 5 MW. Typ użytych w nich palników umożliwia spalanie zarówno gazu ziemnego jak i oleju opałowego lekkiego. Łączna moc szczytowa elektrociepłowni wynosi 15 MW.

 

Wyprodukowana energia cieplna jest przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic Sp. z o.o. Obecnie m.s.c obejmuje 148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW.

 

EnergoBaltic

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close