Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

Informacje dla odbiorców ciepła

 

Pismo do odbiorców ciepła

Taryfa

Dane dotyczące działalności ciepłowniczej

Cennik usług dodatkowych

Wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia węzła cieplnego do msc

 

 Klauzula informacyjna dla odbiorców ciepła:

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energobaltic Sp.
z o.o. we Władysławowie (84-120) przy ulicy Starowiejskiej 41.

Kontakt z administratorem danych

Z administratorem można skontaktować się poprzez:

adres email: info@energobaltic.com.pl,

telefonicznie 58 77 40 600

pisemnie pod adresem: Energobaltic Sp. z o.o., ul. Starowiejska 41,
84-120 Władysławowo.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

−     Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

−     Podmioty uczestniczące w realizacji umowy z administratorem danych.

−     Biuro rachunkowe realizujące usługi dla administratora danych.

−     Firmy Windykacyjne – w przypadku zlecenia dochodzenia należności wynikających z umowy takim firmom.

−     Firma świadcząca usługi ochrony.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy w ramach dochodzenia ewentualnych roszczeń przez strony umowy.

Prawa osoby której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close