Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

Efekt ekologiczny

 Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Elektrociepłownia gazowa we Władysławowie
przyniosła znaczne rezultaty w postaci efektu ekologicznego. Uzyskano go poprzez:

-           uniknięcie spalania na platformie gazu stowarzyszonego;

-           zlikwidowanie licznych małych kotłowni węglowych, będących źródłem tzw. niskich emisji

-           produkcja czystej energii elektrycznej;

-           produkcja LPG (propan–butan), o wysokiej zawartości, nawet 58-62 procent propanu, stanowiącego paliwo napędowe o niskim stopniu zanieczyszczeń;

-           ograniczenie ilości odpadów stałych, takich jak żużel czy popiół;

Prowadzony na terenie Energobaltic regularny monitoring wód podziemnych, pozwolił zaobserwować, że w miarę upływu czasu zmniejszeniu ulegać zaczęły zanieczyszczenia gleby i wód podskórnych, będące efektem procesów technologicznych prowadzonych przed laty w nieistniejących dziś, przestarzałych instalacjach.

Uzyskany efekt ekologiczny przedstawia tabela oraz sporządzone na jej podstawie wykresy poszczególnych zanieczyszczeń. (E1 – wyeliminowane kotłownie węglowe, E2 – emisja z platformy, E3 – Energobaltic)

 

 

Rodzaj zanieczyszczenia

Emisja z kotłowni węglowych

wyeliminowanych

po uruchomieniu

Energobaltic

[Mg/rok]

Emisja

z platformy

[Mg/rok]

Emisja z elektrociepłowni Energobaltic

we Władysławowie

w roku 2013

[Mg/rok]

Emisja – stan wyjściowy

[Mg/rok]

Uzyskany efekt ekologiczny

[Mg/rok]

E1

E2

E3

E1 + E2 = Em

Em – E3

pył

48

0,01

0,09

48

48

SO2

43

0,004

0,004

43

43

NOX

14

1 650

11

1 664

1 653

CO

240

5 445

1,6

5 685

5 683

CO2

10 680

92 400

11 785

103 080

91 295

 

 

Legenda:

(E1 – wyeliminowane kotłownie węglowe, E2 – emisja z platformy, E3 – Energobaltic)

 

 

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close