Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

Standardy emisji

Elektrociepłownia spełnia określone dla niej standardy emisji substancji szkodliwych, a dla niektórych z nich jest znacznie poniżej określonych wartości dopuszczalnych.

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów emisji spalin z kotłów wodnych pomocniczo-szczytowych, wykonanych w lutym 2014 r. (sezon grzewczy) dla gazu ziemnego, w stosunku do obowiązujących standardów emisyjnych, zgodnie z zapisami Rozp. Min. Środ. z dn. 07 listopada 2014 r.

Rodzaj paliwa

Rodzaj zanieczyszczenia

Wyniki pomiarów emisji styczeń 2014 r.

[mg/mu3] przy 3% O2

Maksymalna dopuszczalna emisja

[mg/mu3] przy 3% O2

1

2

3

4

Gaz ziemny

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

pył PM10

≤ 3

167,15

4,44

35

300

5

 

 

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close