Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

Polityka zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

W związku z procesami prowadzonymi na terenie Spółki Energobaltic, w których wykorzystywane są węglowodory w postaci gazowej i ciekłej – substancje powodujące duże zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe, Energobaltic Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła politykę zapobiegania poważnym awariom.

Właściwości palne i wybuchowe zarówno węglowodorów pozyskiwanych w procesie separacji jak i magazynowanych na terenie Spółki, sprawia, że zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej, załogi oraz ochrony środowiska naturalnego, stanowią jeden z celów strategicznych kierownictwa Spółki. W tym celu zlecono oszacowanie ryzyk wystąpienia awarii i jej skutków oraz sposobów jej uniknięcia, bądź zminimalizowania skutków. Wyniki analizy zawarte zostały w dokumencie Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close