Tel.: (58) 77 40 600 | Fax: (58) 77 40 603

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") Energobaltic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

1)    Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego, NIP, nazwa podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby);

2)    Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Energobaltic Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Starowiejskiej 41, 84-120 Władysławowo wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS:0000011924; NIP: 583-23-24-448;

3)    Kontakt z administratorem danych: Mogą Państwo skontaktować się z administratorem  danych w formie tradycyjnej na adres siedziby Energobaltic, tj. Energobaltic Sp. z o.o. ul Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@energobaltic.com.pl;

4)    Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a)    rekrutacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

b)    realizacji umowy której stroną jest Energobaltic (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

c)     wewnętrznych celów administracyjnych Energobaltic, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)    archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)      rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Energobaltic usług i sposobu obsługi przez pracowników (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

g)    rozpatrywanie reklamacji w przypadku ich wniesienia na jakość produktów oferowanych przez Energobaltic (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

h)    zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5)       Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, firmy kurierskie, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy z administratorem danych, biuro rachunkowe realizujące usługi dla administratora danych, firmy Windykacyjne – w przypadku zlecenia dochodzenia należności wynikających z umowy takim firmom, firma świadcząca usługi ochrony;

6)       Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Energobaltic stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 7 lat;

7)       Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)       Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10)   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11)   Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Energobaltic w formie pisemnej na adres siedziby Energobaltic, tj. Energobaltic Sp. z o.o. ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close